Conversie Optimalisatie

conversie-optimalisatie-specialist

Transformeer bezoekers van uw website tot klanten.

  • Meet de conversie van uw webpagina’s.
  • Creëer effectieve funnels.

Bezoekers op uw website krijgen is natuurlijk leuk, maar dit is waarschijnlijk niet het uiteindelijke doel voor uw bedrijf. Een doel van uw website kan bijvoorbeeld zijn dat bezoekers een product bestellen, een dienst afnemen, zich inschrijven voor een nieuwsbrief of contact opnemen. Als een bezoeker op uw website een vooraf bepaald doel omzet, spreken we van conversie.

Edjon Online Marketing kan u helpen conversie te optimaliseren. Hierbij kijken we ten eerste naar verbeteringen en kansen voor uw website. Daarnaast kunnen we uw website doelen meten en testen wat voor u de beste oplossing biedt. Dit meten en testen is inzichtelijk voor u, waardoor u ook zelf de conversie van uw website in de gaten kunt houden.

Wat is conversie-optimalisatie?

Een conversie is het behalen van een vastgesteld doel. Dit zou bijvoorbeeld voor een webshop het afrekenen van een order kunnen zijn of het plaatsen van een product in het winkelwagentje. Voor een ander bedrijf zou dit het invullen van een contactformulier kunnen zijn. De doelen dienen bedrijfsdoelen te ondersteunen, wat in e-commerce vaak betekent het ondersteunen van winst. Conversie-optimalisatie is het proces dat als doel heeft de conversie te verhogen.

Vele elementen op een webpagina beïnvloeden het conversie percentage. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld de call-to-action (plaats van call-to-action, tekst op call-to-action, prominentie van call-to-action), kopteksten, content, site navigatie etc. In de prehistorie van het internet (ongeveer 10 jaar geleden) discussieerden marketing teams over welke elementen de beste conversie op zouden leveren. Hierbij werden veel aannames gemaakt. Deze versie werd vervolgens live gezet en hier hield het conversie-optimalisatie proces dan ook vaak op.

Wat is A/B Testen?

Internet technologie en software zijn en worden in rap tempo ontwikkeld en hierdoor is het vandaag de dag mogelijk om op een relatief gemakkelijke manier A/B testen uit te voeren. In een A/B test laat u bezoekers twee of meerdere versies van een webpagina zien. Hierbij is het doel om te analyseren welke versie de beste conversie oplevert. Welke bezoeker welke versie te zien krijgt, wordt bepaald door willekeur, zoals een goed wetenschappelijk proces betaamt. Een simpele A/B test bestaat uit twee versies, maar u kunt ook meerdere versies van een webpagina in één test vergelijken en u kunt tevens segmenteren, waarbij u onderscheid maakt tussen verschillende groepen gebruikers.

Een bekend en goed voorbeeld komt van het bedrijf Optimizely dat in 2008 voor het campagneteam van Barack Obama A/B testen uitvoerde. De A/B test en resultaten kunt u in de volgende tabel zien.

AB Testen met Optimizely

Bron Optimizely

Optimizely besloot de tekst van de doneerbutton te variëren. Hierbij segmenteerde het bedrijf tussen ongeregistreerde gebruikers, geregistreerde gebruikers, en gebruikers die reeds gedoneerd hadden. De oorspronkelijke tekst is ‘donate now’ en deze werd uiteraard in de A/B test opgenomen. De resultaten waren verpletterend. Voor de verschillende groepen gebruikers heeft het campagneteam de conversie met tussen de 15,2% en 27,8% weten te verhogen. Door de resultaten van de A/B test te implementeren heeft het campagneteam vele miljoenen dollars verdiend die er toe bijgedragen hebben dat Barack Obama president werd.

Het A/B Test Proces

Bij het opzetten van een goede A/B test dient u de volgende stappen te nemen:

  1. Definieer succes. In een A/B test moet u waardevolle KPI’s opstellen die gerelateerd zijn aan uw bedrijfsdoelen en het doel van uw website. Dit kan conversie percentage zijn, maar ook bijvoorbeeld gemiddelde grootte van een bestelling.
  2. Identificeer bottlenecks. Onderzoek in een analytics programma waar bottlenecks zich bevinden in uw funnel. Waar haken veel bezoekers af op uw website? Dit zijn geschikte pagina’s voor een A/B test.
  3. Maak een hypothese. Waarom is uw bottleneck een bottleneck en hoe zou u de conversie van de desbetreffende pagina kunnen verhogen.
  4. U kunt veel pagina’s op veel verschillende manieren A/B testen. Uw tijd en geld is echter gelimiteerd en daarom is het raadzaam om A/B testen te prioriteren, waarbij de A/B testen met de hoogst verwachte ROI prioriteit hebben.
  5. Testen en evalueren. De laatste stap in het proces is testen, meten en de resultaten evalueren.

Natuurlijk zijn er best practices die in het algemeen de conversie van een pagina verhogen. Websites zijn echter verschillend en ook het publiek verschilt per website. Niet elke A/B test heeft daarom het verwachte effect of succes. Aan de andere kant kunnen sommige A/B testen juist weer een onverwacht groot succes opleveren, bijvoorbeeld bij een test waarin slechts een kleine aanpassing aan een pagina is gemaakt.

Grote bedrijven (Amazon, Bol.com, Philips, Netflix, Google etc.) voeren continue A/B testen uit om hun website(s) te verbeteren. A/B testen is een cultuur in deze grote bedrijven die voortgezet wordt, omdat successen meetbaar en daardoor ook zichtbaar zijn. De ROI van conversie-optimalisatie is gecorreleerd met schaalgrootte. Een conversie verbetering van 5% heeft op een website met 1 miljoen bezoekers per maand natuurlijk meer absoluut effect dan op een website met 100 bezoekers per maand. Toch heeft een verbetering voor ‘kleine’ websites natuurlijk ook een gunstig effect.

A/B Testen ook voor up-selling en cross-selling

A/B testen kan ook gebruikt worden voor onder andere up-selling en cross-selling, waardoor in beide gevallen de gemiddelde waarde van een order verhoogd kan worden. Hoewel het verbeteren van up-selling en cross-selling ook als een vorm van conversie-optimalisatie beschouwd kan worden, is het wel de moeite waard om deze apart te vermelden.

Edjon Online Marketing maakt gebruik van A/B test software die ook voor een custom CMS geschikt is. Deze software pakketten zijn beschikbaar in gratis beperkte versie en betaalde versies met uitgebreide functionaliteit. Heeft u graag interesse in A/B testen voor uw website of wilt u graag meer informatie, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.